English|فارسي      امروز: يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩

فرم ارزیابی مشارکت های مردم در پیشگیری و مقابله با کرونا ((دبیر خانه سیاستگذاری سلامت دانشگاه))

این فرم به منظور بررسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت، میزان همکاری، سطح آگاهی و عملکرد آحاد جامعه در خصوص رعایت دستور العمل های مربوط به پیشگیری از بیماری کووید 19((ویروس کرونا)) طراحی شده است. خواهشمند است با پاسخ دهی به سوالات ذیل سیاستگذاران حوزه سلامت را یاری فرمایید. با تشکر خانه مشارکت مردم در سلامت استان
توجه:
لطفاً در هنگام تکمیل فرم به موارد زیر توجه فرمایید:
  • ثبت پاسخ برای تمامی بخش ها الزامی نمی باشد و شما می توانید به سوالات هر بخش دلخواه جداگانه پاسخ دهید ولی ثبت پاسخ برای تمامی سوالات یک بخش انتخابی الزامی می باشد.
(1) فرم ارزبابی مشارکت های مردم در پیشگیری و مقابله با کرونا در استفاده از وسایل شخصی و وسایل منزل
(2) چک لیست ارزبابی مشارکت های مردم در پیشگیری و مقابله با کرونا هنگام مراجعت به بانک و عابربانک
(3) چک لیست ارزبابی مشارکت های مردم در پیشگیری و مقابله با کرونا هنگام مراجعه به آرایشگاه
(4) چک لیست ارزبابی مشارکت های مردم در پیشگیری و مقابله با کرونا هنگام استفاده از اتوبوس و تاکسی
(5) چک لیست ارزبابی مشارکت های مردم در پیشگیری و مقابله با کرونا هنگام استفاده جایگاه سوخت
(6) چک لیست ارزبابی مشارکت های مردم در پیشگیری و مقابله با کرونا هنگام رفتن مهمانی
(7) چک لیست ارزبابی مشارکت های مردم در پیشگیری و مقابله با کرونا هنگام خرید نان
(8) نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در غذاخوری ها و رستورانها
(9) نکات آموزشی پیشگیری از کرونا درمراکز خرید و فروشگاه ها
(10) نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس دراداره ها ویژه کارکنان
(11) نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در مطب ها ودرمانگاهها