English|فارسي      امروز: يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩

آشنایی با مدیریت سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت و دبیرخانه سیاستگذاری سلامت دانشگاه

معرفی :
سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی (WHO)برابر ماده 2 از اساسنامه سازمان مصوب 1948 عبارت است از آسایش کامل جسمی ، روحی و روانی ، اجتماعی و معنوی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی که در تعریف کامل تر و نوین فرد سالم به کسی می گویند که از نظر چهار بعد جسمی ، روحی و روانی ، اجتماعی و معنوی در سلامتی کامل به سر می برد .
ازطرفی همه می دانیم محور توسعه پایدار انسان سالم است و جوامع امروزی خواستار ایجاد بستر مناسب برای تولید و شتاب لازم در رسیدن به توسعه همه جانبه اند و برای رسیدن به توسعه همه جانبه و جامعه سالم با افرادی پویا و توانمند ، باید از مشارکت جدی و سازمان یافته مردم و همکاری بخشهای مختلف توسعه و رفاه اجتماعی کمک بگیریم و درحقیقت مدیریت حوزه اجتماعی برای همه مردم و همه کشور می باشد و مشارکت مردم در سلامتی همگانی اولویت اساسی این مدیریت می باشد.
در سالهای پس از انقلاب شبکه های بهداشت و درمان بر پایه رویکرد "مراقبتهای اولیه سلامت (PHC) " طراحی و فعال گردید که در کشور ما (بر اساس اذعان سازمان بهداشت جهانی ) علی رغم اقدامات عالی در زمینه پیشگیری ، مراقبت و درمان دو اصل بنیادین رویکرد PHC یعنی برخورداری از مشارکت مردم و تکوین همکاریهای بین بخشی هرگز در حد دیگر اجزای این رویکرد شکل نگرفته و ضمن عدم تکامل اثر بخش نگردید ولذا نیاز بود در کنار وظایف اصلی وزارت بهداشت یعنی آموزش علوم پزشکی و خدمات سلامت  ، دو وظیفه مهم دیگر یعنی تعامل بین بخشی و مشارکت مردم در برنامه های سلامت نیز براین وظایف اضافه گردد که اجرای این دو وظیفه مهم طلبید که معاونت حساس و مهمی بنام معاونت امور اجتماعی در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی راه اندازی و تشکیل گردد و 12 مردادماه 1396 معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی توسط دکتر ایازی معاون امور اجتماعی وزارت ، دکترآقازاده ریاست دانشگاه و اعضای هیات رئیسه افتتاح گردید که در سال 1398 این ساختار به مدیریت سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت و دبیرخانه سیاستگذاری سلامت دانشگاه تغییر عنوان پیدا کرده و به نوعی اقدامات مدیریت حوزه اجتماعی دانشگاه را عهده دار گردید.

واقعیت این است که مولفه های زیادی بر روی سلامت انسان موثر و تاثیر گذار هستند که مولفه اجتماعی بیشترین نقش را در این سلامتی ایفا می کنند. افراد ، خانواده ها ، جوامع و ملتها در صورت عدم سلامتی امیدی به دست یافتن به اهداف اجتماعی و اقتصادی ندارند.
بیش از 75 درصد تعیین کننده های موثربر سلامت انسانها در شرایط محیط اجتماعی و اقتصادی آنها شکل می گیرد و کمتر از 25 درصد از سهم سلامتی مردم از طریق تامین خدمات بهداشتی و درمانی قابل جبران است که این مورد در سند جهانی اهداف توسعه پایدار که ایران نیز آن را امضا کرده به این مسئله اشاره شده است و ضمن اینکه تعیین کننده های اجتماعی موثر برسلامت رویکرد یکپارچه ای برای رویارویی با معضلات سلامتی ، ارتقای سطح بهداشت عمومی و حرکت به سوی جامعه سالم تر است و در این رویکرد مشکلات بهداشتی ، بیماریهای جسمی و روانی از منظر اجتماعی نگریسته می شود بنابراین می توان با شناخت این تعیین کننده ها از آن ها در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اجتماعی و سلامت استفاده کرد که این امر مهم در در این حوزه قابل انجام است.

 

اهداف راهبردی کلان (رسالت)  :

الف : نهادینه کردن رویکرد اجتماعی به سلامت و بیماری به خصوص بیماریهای غیر واگیر
ب : بهبود عدالت اجتماعی و شرایط اجتماعی
ج : ایجاد و تقویت مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی بر سلامت
د : بسیج منابع ، تقویت و افزایش بهره برداری از فرصتها ، فرصتهای موجود مالی ، سازمانی ، اجتماعی ، علمی ، هنری ، مذهبی و سیاستی
ه : تقویت فرهنگ و رفتار مشارکت داوطلبانه و از جمله خیرین سلامت و سازمان های مردم نهاد و همچنین افزایش مشارکت مردمی افراد ، گروهها ، کانون های محلی و سازمانها برای ارتقای سلامت جامعه.
و : تامین بالاترین سطح سلامت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی به پایین ترین حد ممکن
ز : تسهیل تحقق آرمانهای توسعه پایدار مرتبط با سلامت و مولفه های اجتماعی سلامت
ح : ایجاد و تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی


اهم وظایف  :

الف : اجرای نظام نامه استانی (مدیریت سلامت همه جانبه)
ب : تقویت و انجام امورات دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و شهرستانها با استفاده از ظرفیتها در جهت توسعه و تقویت نظام مند همکاریهای بین بخشی
ج : سازماندهی ، توسعه و حمایت از موسسات خیریه سلامت مطابق دستور العمل ها و سیاستهای ابلاغی
د : سازماندهی ، تقویت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد و توانمند سازی آنها
ه : توجه ویژه به عوامل اجتماعی موثر برسلامت 
و : هماهنگی و اجرای اقدامات لازم برای تامین ، حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی و اجرای اقدامات مرتبط
ز : ارتباط فعال و موثر با شورای اسلامی استان و شوراهای مرتبط با سلامت و امور اجتماعی
ح : شناسایی ،هدایت و حمایت از ظرفیت های خیرین سلامت ، موسسات خیریه درمانی و سلامتی در بیمارستان ها و مراکزآموزشی درمانی ، امور خیریه و اوقاف استان در جهت توسعه و ارتقای نظام سلامت
ط: تعامل ، هماهنگی و همکاری با دستگاههای دولتی و نهاد های عمومی از طریق کارگروههای مرتبط در استان


انتظارات ازواحد های درون بخشی و دستگاههای اجرایی :

با توجه به فلسفه وجودی این حوزه و با عنایت به شرح وظایف حوزه اجتماعی که همانا تکوین همکاریهای بین بخشی می باشد و همچین بدلیل اینکه تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت عموم مردم به تنهایی و فقط با اجرای سیاست کاری وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی امکان پذیر نمی باشد نیاز به حمایت و همکاری بالای کلیه واحدها و دستگاه و سازمانهای اجرایی احساس می گردد تا با تقسیم کار و قبول مشارکت در اجرای برنامه های حوزه سلامت در این راه مقدس قدمهایی مثبت و موثر در ارتقای سلامت آحاد جامعه برداریم که این امر با وجود پتانسیل و تعاملات خوب ارگانها و ادارات درگیر سلامت استان شدنی است و در این راستا پیام گزاران سلامت بعنوان رابطان ارشد سلامت در ادارات سازماندهی و تشکیل شده اند.

روابط عمومی مدیریت سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت و دبیرخانه سیاستگذاری سلامت دانشگاه