English|فارسي      امروز: چهارشنبه ١٣ فروردين ١٣٩٩

آشنایی بامعاونت امور اجتماعی

معرفی :
سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی (WHO)برابر ماده 2 از اساسنامه سازمان مصوب 1948 عبارت است از آسایش کامل جسمی ، روحی و روانی ، اجتماعی و معنوی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی که در تعریف کامل تر و نوین فرد سالم به کسی می گویند که از نظر چهار بعد جسمی ، روحی و روانی ، اجتماعی و معنوی در سلامتی کامل به سر می برد .
ازطرفی همه می دانیم محور توسعه پایدار انسان سالم است و جوامع امروزی خواستار ایجاد بستر مناسب برای تولید و شتاب لازم در رسیدن به توسعه همه جانبه اند و برای رسیدن به توسعه همه جانبه و جامعه سالم با افرادی پویا و توانمند باید از مشارکت جدی و سازمان یافته مردم و همکاری بخشهای مختلف توسعه و رفاه اجتماعی کمک بگیریم و درحقیقت معاونت اجتماعی برای همه مردم و همه کشور می باشد و مشارکت مردم در سلامتی همگانی اولویت اساسی معاونت امور اجتماعی می باشد.
در سالهای پس از انقلاب شبکه های بهداشت و درمان بر پایه رویکرد "مراقبتهای اولیه سلامت (PHC) " طراحی و فعال گردید که در کشور ما (بر اساس اذعان سازمان بهداشت جهانی ) علیرغم اقدامات عالی در زمینه پیشگیری و مراقبت و درمان دو اصل بنیادین رویکرد PHC یعنی برخورداری از مشارکت مردم و تکوین همکاریهای بین بخشی هرگز در حد دیگر اجزای این رویکرد شکل نگرفته و ضمن عدم تکامل اثر بخش نگردید ولذا نیاز بود در کنار 3 وظیفه اصلی وزارت بهداشت یعنی آموزش علوم پزشکی ، خدمات سلامت و هدف گذاری دو وظیفه مهم دیگر یعنی تعامل بین بخشی و مشارکت مردم در برنامه های سلامت نیز براین وظایف اضافه گردد که اجرای این دو وظیفه مهم طلبید که معاونت حساس و مهمی بنام معاونت امور اجتماعی در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی راه اندازی و تشکیل گردد و 12 مردادماه امسال معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی توسط دکتر ایازی معاون امور اجتماعی وزارت ، دکترآقازاده ریاست دانشگاه و اعضای هیات رئیسه افتتاح گردید.

واقعیت این است که مولفه های زیادی بر روی سلامت انسان موثر و تاثیر گذار هستند که مولفه اجتماعی بیشترین نقش را در این سلامتی ایفا می کنند. افراد ، خانواده ها ، جوامع و ملتها در صورت عدم سلامتی امیدی به دست یافتن به اهداف اجتماعی و اقتصادی ندارند.
بیش از 75 درصد تعیین کننده های موثربر سلامت انسانها در شرایط محیط اجتماعی و اقتصادی آنها شکل می گیرد و کمتر از 25 درصد از سهم سلامتی مردم از طریق تامین خدمات بهداشتی و درمانی قابل جبران است که این مورد در سند جهانی اهداف توسعه پایدار که ایران نیز آن را امضا کرده به این مسئله اشاره شده است تعیین کننده های اجتماعی موثر برسلامت رویکرد یکپارچه ای برای رویارویی با معضلات سلامتی ، ارتقای سطح بهداشت عمومی و حرکت به سوی جامعه سالم تر است و در این رویکرد مشکلات بهداشتی ، بیماریهای جسمی و روانی از منظر اجتماعی نگریسته می شود بنابراین می توان با شناخت این تعیین کننده ها از آن ها در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اجتماعی و سلامت استفاده کرد که این امر مهم در معاونت امور اجتماعی قابل انجام است.

 

اهداف راهبردی کلان (رسالت) معاونت اجتماعی :

الف : نهادینه کردن رویکرد اجتماعی به سلامت و بیماری به خصوص بیماریهای غیر واگیر
ب : بهبود عدالت اجتماعی و شرایط اجتماعی
ج : ایجاد و تقویت مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی بر سلامت
د : بسیج منابع ، تقویت و افزایش بهره برداری از فرصتها ، فرصتهای موجود مالی ، سازمانی ، اجتماعی ، علمی ، هنری ، مذهبی و سیاستی
ه : تقویت فرهنگ و رفتار مشارکت داوطلبانه و از جمله خیرین سلامت و سازمان های مردم نهاد و همچنین افزایش مشارکت مردمی افراد ، گروهها ، کانون های محلی و سازمانها برای ارتقای سلامت جامعه.
و : تامین بالاترین سطح سلامت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی به پایین ترین حد ممکن
ز : تسهیل تحقق آرمانهای توسعه پایدار مرتبط با سلامت و مولفه های اجتماعی سلامت
ح : ایجاد و تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی


اهم وظایف حوزه معاونت امور اجتماعی دانشگاه :

الف : اجرای کامل نظام نامه استانی (مدیریت سلامت همه جانبه)
ب : تقویت و انجام امورات دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و شهرستانها با استفاده از کلیه ظرفیتها در جهت توسعه و تقویت نظام مند همکاریهای بین بخشی
ج : سازماندهی ، توسعه و حمایت از موسسات خیریه سلامت مطابق دستور العمل و سیاستهای ابلاغی
د : سازماندهی ، تقویت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد و توانمند سازی آنها
ه : توجه ویژه به عوامل اجتماعی موثر برسلامت از طریق ایجاد مرکز تحقیقات و تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه در سطح دانشگاه و نظارت هدفمند بر مراکز SDH
و : هماهنگی و اجرای اقدامات لازم برای تامین ، حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی و اجرای اقدامات مرتبط با پیگیری و کنترل آسیب های اجتماعی و اعتیاد و ......
ز : ارتباط فعال و موثر با شورای اجتماعی ، شورای اسلامی استان و شوراهای مرتبط با سلامت و امور اجتماعی
ح : شناسایی ،هدایت و حمایت از ظرفیت های خیرین سلامت ، موسسات خیریه سلامت در بیمارستان ها و مراکزآموزشی درمانی ، امور خیریه و اوقاف استان در جهت توسعه و ارتقای نظام سلامت
ط: تعامل ، هماهنگی و همکاری با دستگاههای دولتی و نهاد های عمومی از طریق کارگروههای مرتبط در استان


انتظارات معاونت امور اجتماعی ازواحد های درون بخشی و دستگاههای اجرایی

با توجه به فلسفه وجودی این حوزه و با عنایت به شرح وظایف معاونت امور اجتماعی که همانا تکوین همکاریهای بین بخشی می باشد و همچین بدلیل اینکه تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت عموم مردم به تنهایی و فقط با اجرای سیاست کاری وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی امکان پذیر نمی باشد نیاز به حمایت و همکاری بالای کلیه واحدها و دستگاه و سازمانهای اجرایی احساس می گردد تا با تقسیم کار و قبول مشارکت در اجرای برنامه های حوزه سلامت در این راه مقدس قدمهایی مثبت و موثر در ارتقای سلامت آحاد جامعه برداریم که این امر با وجود پتانسیل و تعاملات خوب ارگانها و ادارات درگیر سلامت استان شدنی است و در این راستا پیام گزاران سلامت بعنوان رابطان ارشد سلامت در ادارات سازماندهی و تشکیل شده اند.

روابط عمومی معاونت امور اجتماعی