English|فارسي      امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢

 

یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در سالهای اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی است به طوریکه اغلب شرکت های بزرگ توجه جدی به آن دارند.

شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مسئولیت در برابر اجتماع را جزء تکالیف و استراتژی سازمانی خود می دانند و به جای نگاه هزینه ای به این مقوله ، بطور مسئولانه و آینده نگر به آن می پردازند و عامل اصلی موفقیت و پیشرو شدن خود در هر رقابت بین الملل و بازار سرمایه را ورود به عرصه مشارکت اجتماعی می دانند و به منظور بهره مندی از ظرفیت مشارکت اجتماعی شرکت ها در انجام پروژه های سلامت محور " مشارکت اجتماعی شرکت ها در حوزه سلامت" از سال 1400 در اولویت اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت قرار گرفته است .

بر این اساس بنگاه اقتصادی را می‌توان یک سازمان یا مجموعه‌ای از منابع، شامل منابع مالی، انسانی، ابزارهای تولید، دانش فنی و هر چیزی که برای تولید کالا و ارائه خدمات مورد نیاز باشد، تعریف کرد که در کنار یکدیگر، کالا یا خدمت مشخصی را با هدف کسب سود، ارائه می‌دهندذ و ضمن اینکه بنگاه های اقتصادی یا شرکت هایی که هیچ کدام از محصولات تولیدی یا عرضه شده توسط آنها جزو محصولات آسیب رسان به سلامتی ،ایمنی افراد و  محیط زیست نمی باشد. از جمله موارد شناخته شده آسیب رسان می توان به دخانیات ، نوشابه ها و نوشیدنی های شیرین یا گازدار ، پفک و چیپس اشاره کرد . صنایع آسیب رسان به محیط زیست هم در گروه صنایع سلامت محور قرار نمی گیرند .

اهداف اساسی در این طرح شامل موارد زیر می باشند :

1.        افزایش مشارکت های اجتماعی شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی در حوزه سلامت مردم کشور

2.        نهادینه سازی و توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی در رفع نیازهای حوزه سلامت

3.        استفاده از ظرفیت خیرین سلامت کشور در حوزه مشارکت اجتماعی شرکتی

4.        افزایش آگاهی، مسؤولیت­پذیری و پاسخگویی اجتماعی، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت

------------------------------------------------------------------

 لازم به یادآوری است ،  نیازها و اولویت های سیستم سلامت کشور بصورت مستند با محوریت مدیریت سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه و استعلام از معاونت های ذیربط دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار خواهد گرفت .