برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی رضایی ترکمانی

سمت : مدیرسازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه
درجه تحصیلی: دکترای عمومی دندانپزشکی و گواهینامه  MDPH سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سوابق اجرایی:

مسئول مرکز بهداشتی و درمانی روستای ترکمان از سال  1387 الی 1390

معاون اداری مالی دانشکده دندانپزشکی ارومیه از سال 1390 الی 1402

مدیر گروه بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از سال 1397 الی 1402

 بازرس مجمع خیرین سلامت استان از سال 1400 تاکنون

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی سایت نازلو از سال 1392 الی 1397

رئیس شورای قشر بسیج جامعه پزشکی از سال 1395 الی 1397

مدیر امداد درمان بسیج جامعه پزشکی استان از سال 1400 تاکنون

مسئول اجرائی طرح سهیم استان

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: صادق حاجی حمزه لو

سمت: رئیس اداره خیرین سلامت

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: مهندس حسن حبیب زاده

سمت:کارشناس مشارکت های مردمی

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: نجمه السادات محمدی

سمت : کارشناس سازمان های مردم نهاد سلامت

تنظیمات قالب