برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
اهدای یوروتروسکوپ چهار میلیاردی ریالی به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه
به گزارش روابط عمومی مدیریت سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اهدای یوروتروسکوپ چهار میلیاردی ریالی به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی یک دستگاه یوروتروسکوپ به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه اهداء نمود .

    تنظیمات قالب